juriu

  • Eliza Yokina, arhitect (Cumulus) – membru titular
  • Smaranda Vornicu, jurnalist (TVR) – membru titular
  • Raphael Zuber, arhitect (lector invitat – ETH Zürich) – membru titular
  • Cătălin Trandafir, arhitect (Filofi și Trandafir Arhitectură) – membru titular
  • Marius Miclăuș, arhitect (Archaeus) – membru titular
  • Liviu Zăgan, arhitect (Cumulus) – membru supleant

Leave a Reply

Your email address will not be published.