regulament 2020

CONCURS PREMIILE ARHITECTURA.6 – EDIȚIA 2020

 1. Prezentare generală
 2. Participanți
 3. Secțiunile concursului
 4. Premii
 5. Condiții pentru admiterea lucrărilor în expoziție
 6. Condiții pentru etapa I – preselecție
 7. Condiții pentru etapa II – expoziția – concurs
 8. Predare materiale pentru expoziție
 9. Calendar
 10. Juriu
 11. Jurizare și premiere
 12. Criterii de apreciere. Promovarea unei arhitecturi responsabile
 13. Arhivare, drepturi de autor și de publicare
 14. Date de contact

1. Prezentare generală

Arhitectura.6 este un eveniment organizat de Filiala Teritorială OAR Mureș în parteneriat cu Filiala Teritorială OAR Brașov-Covasna-Harghita  și Filiala Teritorială OAR Sibiu-Vâlcea,  finanțat din Timbrul Arhitecturii.

Evenimentul central al Arhitectura.6 este expoziția de arhitectură și premierea lucrărilor selectate de un juriu format din personalități recunoscute, atât din mediul nostru profesional, cât și din afara acestuia.

Arhitectura.6 continuă seria edițiilor de Bienale teritoriale organizate în trecut, dezvoltând un format integrat pentru cele trei filiale teritoriale OAR. Formatul evenimentului propune îmbogățirea și consolidarea expoziției concurs de tip Bienală prin integrarea expoziției concurs într-o serie de evenimente menite să promoveze importanța arhitecturii și să consolideze rolul arhitectului în comunitate.

Scopul evenimentului este, așadar, promovarea arhitecturii de calitate și generarea de discuții critice despre arhitectura recent construită.

Dorim ca evenimentul să devină prilejul deschiderii acestor discuții către publicul larg și să catalizeze promovarea breslei arhitecților în societate. În spiritul acestei deschideri, și în acest an, juriul are în componență un membru din afara breslei.

2. Participanți

La expoziția-concurs din cadrul bienalei Arhitectura.6 pot participa arhitecți membri ai Filialelor Teritoriale Brașov-Covasna-Harghita, Sibiu-Vâlcea și Mureș, precum și colective coordonate de arhitecți membri ai celor trei filiale.

Participarea presupune calitatea de autor sau coautor cu drepturi egale al proiectului respectiv.

La secțiunea “Studenti arhitecti” pot participa studenți arhitecți domiciliați în județele arondate celor trei filiale.

Un participant poate prezenta lucrări la una sau mai multe secțiuni în aceeași ediție.

Numărul de lucrări pe care le poate prezenta un participant nu este limitat.

Membrii juriului, rudele de gradul I ale acestora, asociații și angajații nu pot participa cu lucrări în cadrul concursului.

3. Secțiunile concursului

Expoziția – concurs și jurizarea lucrărilor respectă structurarea pe următoarele secțiuni:

 1. Arhitectură – locuire: lucrări de arhitectură cu funcțiunea de locuire.
 2. Arhitectura dotărilor comunitare și de producție – lucrări de arhitectură cu alte funcțiuni decât locuire
 3. Arhitectura spațiului public: proiecte de amenajare a unor spații publice/urbane, proiecte de amenajări peisagere.
 4. Restaurare / Reabilitare / Intervenții pe fondul construit: lucrări de restaurare a monumentelor de arhitectură, reabilitarea clădirilor, proiecte de reconversie.
 5. Amenajare de interior / scenografie: amenajări interioare și proiecte de decoruri și scenografie. Nu se acceptă lucrări de scenografie virtuală.
 6. Design de obiect: produse sau prototipuri de obiecte realizate.
 7. Proiecte de sertar: proiecte contractate care au ajuns într-o fază avansată de concept/proiectare, dar care nu au mai fost executate din diferite motive. Exceptate din această secțiune sunt proiectele de concurs. Pot fi predate la această secțiune proiecte de concurs, urmând a fi expuse în cadrul evenimentului, dar în afara concursului (nu vor face parte din proiectele jurizate și nu vor fi nominalizate sau premiate).

Studenți arhitecți: proiecte de diploma ale studenților arhitecți. Acestea vor fi premiate de sponsori.

Observații:

 • Prin termenul de ”operă finalizată” se înțelege o lucrare terminată în proporție de cel puțin 90% (pentru secțiunile 1-5) sau prototipuri executate (pentru categoria ”design de obiect”).
 • Pentru toate secțiunile sunt admise lucrări finalizate în ultimii doi ani, dar care nu au fost prezentate în cadrul edițiilor anterioare ale bienalei Arhitectura.6
 • Nu se admite participarea cu lucrări prezentate în cadrul edițiilor anterioare decât în cazul unor faze ulterioare, cu pondere esențială în cadrul unor proiecte de mai mare anvergură.
 • Aceeași lucrare nu poate fi prezentată în mai multe secțiuni decât în cazul în care se pot delimita în mod clar diferitele domenii de intervenție (operație urbană și obiect arhitectural, obiect de arhitectură și design de obiect).
 • Arhitectura clădirii și amenajarea interioară în cadrul aceluiași obiect vor putea fi prezentate separat dacă reprezintă proiecte distincte și denumite astfel, chiar și în situația în care au același autor.
 1. Premii

Bugetul total al premiilor este de 31.500 Lei , plus 3000 lei, premiul sponsorilor.

Pentru fiecare secțiune se va acorda un singur premiu în bani: Premiul Secțiunii.

 1. Arhitectură – locuire: 4500 Lei
 2. Arhitectura dotărilor comunitare și de producție: 4500 Lei
 3. Arhitectura spațiului public: 4500 Lei
 4. Restaurare / Reabilitare / Intervenții pe fondul construit: 4500 Lei
 5. Amenajare de interior / scenografie: 4500 Lei
 6. Design de obiect: 4500 Lei
 7. Proiecte de sertar 4500 Lei
 8. Studenți arhitecti: 3000 Lei, premiu acordat de sponsori.

 

Dacă la o secțiune vor fi mai puțin de 3 proiecte admise în concurs, juriul își poate rezerva dreptul să nu acorde premiu secțiunii respective. Juriul are libertatea de a decide cum se va redistribui fondul de premii rămas nealocat.

La fiecare secțiune juriul poate acorda nominalizări la premiu. Nominalizările nu vor primi premiu în bani. Juriul hotărăște numărul nominalizărilor pentru fiecare secțiune.

 1. Condiții pentru admiterea lucrărilor în expoziție

Predarea proiectelor se va desfășura în două etape, după calendarul descris la cap.9.

Prima etapă constă în transmiterea unui document pdf, al cărui formă și conținut (format, număr de pagini, date și altele) este descris în cap.6, pe baza căruia juriul va efectua preselecția.

A doua etapă constă în prezentarea de către autori a proiectelor selecționate, elaborate într-o formă finală, pe un număr de până la 2 planșe pentru fiecare lucrare admisă în expoziția – concurs. Planșele se vor compune folosind layout-ului concursului (disponibil pe site-ul concursului www.arhitectura6.ro) și se vor preda în format digital.

 1. Condiții pentru etapa I – preselecție

Toate lucrările primite vor fi supuse unui proces de preselecție pentru a putea fi incluse în expoziția – concurs.

Prezentarea proiectelor în această etapă trebuie să cuprindă poze, planuri, secțiuni și alte mijloace de descriere grafică care să definească obiectivele prezentate, precum și un text (maxim 200 de cuvinte) cu creditele proiectului: autori, coautori, colaboratori, specialiști, adresa obiectivului, o descriere succintă a conceptului ce a stat la baza lucrării prezentate, precum și date economice minimale etc.

Înscrierea proiectelor în concurs se face prin trimiterea prezentării proiectelor la adresa de email: arhitectura6@gmail.com în format electronic (un singur format pdf per proiect cu maxim 3 pagini și max.6Mb per fișier sau o arhiva de max.6Mb conținând maxim 3 fișiere format jpg) până la data de 14 august 2020 ora 12:00.

Hotărârile juriului privind lucrările selecționate nu pot face obiectul nici unor contestații.

 1. Condiții pentru etapa II – expoziția – concurs

Nu este prevăzută o procedură distinctă de înscriere în concurs.

Concurenții admiși la concurs în urma preselecției vor preda planșele de concurs în format digital conform prevederilor detaliate la pct.8

Pe lângă conținutul descris la punctul 6, se vor prezenta date relevante despre contextul construit sau natural extins al proiectului (în fotografii sau/și în imagini aeriene, după caz).

 1. Predare materiale pentru expoziție

Planșele sunt diferite în funcție de secțiunea la care se participă. Elementele grafice de identificare ale secțiunii sunt obligatorii, dimensiunea, culoarea și poziția acestora nu se vor modifica.

Fiecare proiect va fi prezentat pe maxim 2 (două) planșe de 700 x 1000 mm, paginate vertical. Planșele vor fi numerotate în ordinea în care se doresc a fi expuse pe simeze.

Fondul planșelor trebuie să rămână alb. Nu se admit culori sau desene și fotografii (nici chiar semitransparente sau blurate) pe fundal.

Planșele vor respecta paginarea oficială descrisă în anexa nr.1. Acest lucru constituie o cerință obligatorie pentru înscrierea lucrărilor în expoziție; formatul oficial de paginare va putea fi descărcat de pe www.arhitectura6.ro – începând cu data de 24 august 2020).

Toate materialele se vor preda exclusiv în format digital în următoarele variante:

 1. o arhivă(fișier rar, zip, etc.) printr-un sistem de trimitere prin Internet (wetransfer.com sau www.wesendit.com etc.) pe adresa de e-mail a concursului: arhitectura6@gmail.com.
 2. un CD/DVD predat direct la sediile filialelor teritoriale OAR Mureș, OAR Brașov-Covasna-Harghita, OAR Sibiu-Vâlcea, cu menționarea pe plic ”Pentru Premiile Arhitectura.6 – 2020” la una dintre următoarele adrese:

      Str. Aurel Filimon, nr. 19/A, Târgu Mureș

            Șirul Beethoven, nr.1, Brașov

            Str. Mitropoliei, nr.17, parter, Sibiu

            Calea lui Traian, nr. 147, Râmnicu Vâlcea

    

Participanții sunt rugați să anunțe expedierea materialelor prin e-mail, la adresa menționată mai sus. Se va întocmi o evidență a trimiterilor și se vor verifica eventualele probleme de expediere.

Termenul limită de recepție, fără excepție, este 7 septembrie 2020, ora 12:00, pentru materialele trimise prin e-mail și pentru cele depuse la sediul Ordinului.

Planșele lucrărilor participante în concurs vor fi listate de către o firmă specializată. OAR nu își asumă nici o responsabilitate pentru calitatea printurilor.

Arhiva / CD-ul / DVD-ul va cuprinde fără excepție:

 • Un director numit PLANȘE EXPOZIȚIE cu imaginea planșelor pentru expoziție – format TIFF sau JPG, paginare portret, 70x100cm, la 300 dpi.
 • Un director numit WEB cu imaginea planșelor pentru expoziție – format .TIFF sau .JPG, la 72 dpi, rezoluție 1200 px pe latura scurtă pentru postarea lor pe diferite site-uri.
 • Un director numit ALBUM cu:
 • imagini ale proiectului – foto la 300 dpi, format .TIFF sau .JPG
 • un scurt text de prezentare a proiectului, cu date tehnice (.DOC sau .DOCX), max. 2500 caractere.
 • planuri, secțiuni, fațade, schițe – format .PDF
 • un scurt text cu creditele proiectului: autori, coautori, colaboratori, specialiști, adresa obiectivului, date economice minimale etc.

NOTĂ: Pentru a fi înscrise în Expoziția – Concurs Arhitectura.6 toate lucrările trebuie să respecte condițiile tehnice necesare menționate mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător tipăririi și postării pe site va conduce la excluderea lucrării din expoziție și din concurs și, de asemenea, va conduce la excluderea lucrării atât din albumul tipărit al bienalei, cât și de pe site.

 1. Calendar
 • Lansarea concursului Premiile Arhitectura.6 luni, 06 iulie
 • Termen predare preselecție duminica, 16 august ora 24:00
 • Anunțarea proiectelor selecționate vineri, 21 august ora 12:00
 • Termen predare planșe finale în format electronic luni, 7 septembrie ora 12:00
 • Jurizare joi-vineri, 17-18 septembrie
 • Vernisajul expoziției și anunțarea premiilor Tg.Mures sâmbătă, 19 septembrie
 • Perioadă expoziție – concurs Arhitectura.6 – Târgu Mures 19-26 septembrie
 • Perioadă expoziție – concurs Arhitectura.6 – Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Brașov, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Reghin, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni – ulterior, pentru timp de câte o săptâmână in fiecare localitate.

10. Juriu

Juriul este unic pentru toate secțiunile Premiilor Arhitectura.6 și este alcătuit dintr-un număr de 4 arhitecți și un membru de altă profesie. În afară de cei 5 membri titulari, juriul este completat cu doi membri supleanți.

Juriul își va alege președintele din rândul celor 5 membri ai juriului.

Juriul beneficiază de ajutorul unui secretar fără drept de vot, care întocmește procesele verbale ce vor fi semnate de toți membri juriului.

Membrii juriului, rudele de gradul I ale acestora, asociații și angajații nu pot participa cu lucrări în cadrul concursului.

Componența juriului:

 • Kim Attila
 • Noll Tamas – fost presedinte al camerei arhitectilor Maghiari.
 • Șerban Țigănaș
 • Mirel Drăgan
 • Mihai Drișcu
 • Marius Șoflete – membru supleant
 • Arh. Daniela Maier – membru supleant
 • Emil Ivănescu – membru supleant
 1. Jurizare și premiere

Lucrările prezentate în expoziție vor fi supuse unui proces de jurizare exercitat de către un juriu format din 5 membri (conform componenței  prezentate la capitolul 10. Juriul) și un membru supleant (arhitect). Juriul își va vota președintele din cadrul celor 5 membri ai juriului.

Preselecția proiectelor de concurs este realizată de aceeași componență a juriului. Pentru ca un proiect să fie preselectat, este necesar să întrunească 2 voturi din 5 maxim posibile.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda premii și/sau nominalizări la oricare dintre secțiuni dacă lucrările prezentate la o secțiune sunt mai puține de 3 sau dacă juriul consideră că există alte motive bine întemeiate (aceste motive vor fi prezentate și argumentate în cadrul raportului de jurizare).

Juriul are libertatea de a decide cum se va redistribui fondul de premii rămas nealocat.

Numărul nominalizărilor acordate pentru fiecare secțiune va decis de către juriu.

Din cadrul nominalizărilor selectate juriul va alege Premiul Secțiunii respective.

Hotărârile juriului nu pot face obiectul nici unor contestații.

Anunțarea și acordarea premiilor se face în cadrul galei de premiere cu ocazia vernisajului expoziției la Tg. Mureș.

De comun acord cu organizatorii, sponsorii pot institui premii speciale care se acordă de același juriu în cadrul aceleiași sesiuni de premiere.

 1. Criterii de apreciere. Promovarea unei arhitecturi responsabile
 • integrarea în context / stabilirea unui raport critic cu contextul
 • coerenţa conceptului / calitatea spațială și funcțională
 • originalitatea soluției / inovația soluției
 • sustenabilitatea soluției
 • gradul de responsabilitate (economică, socială, culturală) a soluției
 • Juriul își rezervă dreptul de a completa lista de criterii de apreciere și să propună ierarhizarea importanței criteriilor enumerate. Aceste aprecieri vor face parte din raportul de jurizare.
 1. Arhivare, drepturi de autor și de publicare

Condiția de participare la expoziția – concurs înseamnă obligativitatea, din partea participanților, de cedare, cu titlu gratuit și numai pentru evenimentele din cadrul evenimentului „Arhitectura.6”, către organizatori, a dreptului de a publica/prezenta pe site/site-urile dedicate evenimentului și/sau site-urile filialelor organizatoare și/sau site-urilor de promovare a evenimentului, precum și într-o publicație dedicată sau în revistele partenere media a lucrării. În acest sens, toți participanții trebuie să regleze în avans orice fel de probleme de copyright al imaginilor și al altor materiale utilizate, organizatorii neputând fi făcuți răspunzători de eventualele probleme în acest sens.

 1. Date de contact

OAR – Filiala Braşov-Covasna-Harghita
Adresă: Șirul Beethoven, nr.1, 500123 Brașov
Telefon: +40 268 47 14 38; Fax: +40 268 51 19 00
E-mail: secretariat@oar-bvcvhr.ro; Web: www.oar-bvcvhr.ro

OAR – Filiala Sibiu-Vâlcea, Punct de lucru Sibiu
Adresă: Str. Mitropoliei, nr.17, Sibiu
Telefon/Fax: +40 269 21 52 51
E-mail: contact@oarsbvl.ro; Web: www.oarsbvl.ro

OAR – Filiala Sibiu-Vâlcea, Punct de lucru Râmnicu Vâlcea
Adresă: Calea lui Traian, nr. 147, Rm. Vâlcea
Telefon/Fax: +40 250 73 65 82; Mobil: +40 729 917 337
E-mail: contact@oarsbvl.ro, Web: www.oarsbvl.ro

OAR – Filiala Mureș
Adresă: Str. Aurel Filimon, nr.19/A, Târgu Mureș
Telefon/Fax: +40 265 26 69 08 / +40 265 26 44 35
E-mail: oarmures@gmail.com; Web: www.oar-mureș.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.