regulament

CONCURS PREMIILE ARHITECTURA.6 – EDIȚIA 2016

1. Prezentare generală

2. Participanți

3. Secțiunile concursului

4. Premii

5. Condiții pentru admiterea lucrărilor în expoziție

6. Condiții pentru etapa I – preselecție

7. Condiții pentru etapa II – expoziția – concurs

8. Predare materiale pentru expoziție

9. Calendar

10. Juriu

11. Jurizare și premiere

12. Criterii de apreciere. Promovarea unei arhitecturi responsabile

13. Arhivare, drepturi de autor și de publicare

14. Date de contact

 

 1. Prezentare generală

Arhitectura.6 este un eveniment organizat de filiala Teritorială OAR Bv-Cv-Hr în parteneriat cu filiala Teritorială OAR Sibiu-Vâlcea și filiala Teritorială OAR Mureș și finanțat din Timbrul Arhitecturii.

Evenimentul central al Arhitecturii.6 este expoziția de arhitectură și premierea lucrărilor selectate de un juriu format din personalități recunoscute, atât din mediul nostru profesional, cât și din afara acestuia.

Arhitectura.6 continuă seria edițiilor de Bienale teritoriale organizate în trecut dezvoltând un format integrat pentru cele trei filiale teritoriale OAR amintite mai sus. Noul format al evenimentului propune îmbogățirea și consolidarea expoziției concurs de tip Bienală prin integrarea expoziției concurs într-o serie de evenimente menite să promoveze importanța arhitecturii și să consolideze rolul arhitectului în comunitate.

Scopul evenimentului este așadar promovarea arhitecturii de calitate și generarea de discuții critice despre arhitectura recent construită.

Dorim ca evenimentul să devină prilejul deschiderii acestor discuții către publicul larg și să catalizeze promovarea breslei arhitecților în societate. În spiritul acestei deschideri juriul va avea în componență un membru din afara breslei și în acest an.

 1. Participanți

La expoziția-concurs din cadrul bienalei Arhitectura.6 pot participa arhitecți membri ai Filialelor Teritoriale Bv-Cv-Hr, Sb-Vl și Ms, precum și colective coordonate de arhitecți membri ai celor trei filiale.

Participarea presupune calitatea de autor sau coautor cu drepturi egale al proiectului respectiv.

Un participant poate prezenta lucrări la una sau mai multe secțiuni în aceeași ediție.

Numărul de lucrări pe care le poate prezenta un participant nu este limitat.

Membrii juriului, rudele de gradul I ale acestora, asociații și angajații nu pot participa cu lucrări în cadrul concursului.

 1. Secțiunile concursului

Expoziția – concurs și jurizarea lucrărilor respectă structurarea pe următoarele secțiuni:

 1. Arhitectură – locuire: lucrări de arhitectură cu funcțiunea de locuire.
 2. Arhitectura dotărilor comunitare și de producție – lucrări de arhitectură cu alte funcțiuni decât locuire
 3. Arhitectura spațiului public: proiecte de amenajare a unor spații publice/urbane, proiecte de amenajări peisagere.
 4. Restaurare / Reabilitare / Intervenții pe fondul construit: lucrări de restaurare a monumentelor de arhitectură, reabilitarea clădirilor, proiecte de reconversie.
 5. Amenajare de interior / scenografie: amenajări interioare și proiecte de decoruri și scenografie. Nu se acceptă lucrări de scenografie virtuală.
 6. Design de obiect: produse sau prototipuri de obiecte realizate.
 7. Proiecte nerealizate: proiecte contractate care au ajuns într-o fază avansată de concept/proiectare, dar care nu au mai fost executate din diferite motive. Exceptate din această secțiune sunt proiectele de concurs. Pot fi predate la această secțiune proiecte de concurs și vor fi expuse în cadrul evenimentului dar în afara concursului (nu vor face parte din proiectele jurizate și nu vor fi nominalizate sau premiate).

Observații:

Prin termenul de ”operă finalizată” se înțelege o lucrare terminată în proporție de cel puțin 90% (pentru secțiunile 1-5) sau prototipuri executate (pentru categoria ”design de obiect”).

Pentru toate secțiunile sunt admise lucrări finalizate în ultimii doi ani dar care nu au fost prezentate în cadrul edițiilor anterioare de concursuri cu premii Arhitectura.5 sau Arhitectura.6

Nu se admite participarea cu lucrări prezentate în cadrul edițiilor anterioare, decât în cazul unor faze ulterioare cu pondere esențială în cadrul unor proiecte de mai mare anvergură.

Aceeași lucrare nu poate fi prezentată în mai multe secțiuni, decât în cazul în care se pot delimita în mod clar diferitele domenii de intervenție (operație urbană și obiect arhitectural, obiect de arhitectură și design de obiect).

Arhitectura clădirii și amenajarea interioară în cadrul aceluiași obiect nu vor putea fi prezentate separat, decât în cazul în care autorii sunt diferiți.

 1. Premii

Bugetul total al premiilor este de 28.000 lei

Pentru fiecare secțiune se va acorda un singur premiu în bani: Premiul Secțiunii.

Arhitectură – locuire:

4.000 Lei

Arhitectura dotărilor comunitare și de producție:

4.000 Lei

Arhitectura spațiului public:

4.000 Lei

Restaurare / Reabilitare / Intervenții pe fondul construit:

4.000 Lei

Amenajare de interior / scenografie:

4.000 Lei

Design de obiect:

4.000 Lei

Proiecte nerealizate:

4.000 Lei

Dacă la o secțiune vor fi mai puțin de 3 proiecte admise în concurs nu se acordă premiul secțiunii. Fondul de premiu rămas nealocat se va redistribui în mod egal la celelalte secțiuni.

La fiecare secțiune juriul poate acorda nominalizări la premiu. Nominalizările nu vor primi premiu în bani. Juriul hotărăște numărul nominalizărilor pentru fiecare secțiune.

 1. Condiții pentru admiterea lucrărilor în expoziție

Predarea proiectelor se va desfășura în două etape după calendarul descris la cap.9.

Prima etapă constă în transmiterea unui document pdf, al cărui formă și conținut (format, număr de pagini, date și altele) este descris în cap.6, pe baza căruia juriul va efectua preselecția.

A doua etapă constă în prezentarea de către autori a proiectelor selecționate, elaborate într-o formă finală pe un număr de până la 2 panouri pentru fiecare lucrare admisă în expoziția – concurs.

 1. Condiții pentru etapa I – preselecție

Toate lucrările primite vor fi supuse unui proces de preselecție pentru a putea fi incluse în expoziția – concurs.

Prezentarea proiectelor în această etapă trebuie să cuprindă poze, planuri, secțiuni și alte mijloace de descriere grafică care să definească obiectivele prezentate precum și un text (maxim 200 de caractere) cu creditele proiectului: autori, coautori, colaboratori, specialiști, adresa obiectivului, o descriere succinta a conceptului ce a stat la baza lucrării prezentate precum și date economice minimale etc.

Înscrierea proiectelor în concurs se face prin trimiterea prezentării proiectelor la adresa de email: arhitectura6@gmail.com în format electronic (un singur format pdf / proiect cu maxim 3 pagini și max. 6Mb/fișier sau o arhiva de max. 6Mb conținând maxim 3 fișiere format .jpg) până la data de 8 august 2016, ora 20:00.

Hotărârile juriului privind lucrările selecționate nu pot face obiectul nici unor contestații.

 1. Condiții pentru etapa II – expoziția – concurs

Nu este prevăzută o procedură distinctă de înscriere în concurs.

Concurenții admiși la concurs în urma preselecției vor preda panourile de concurs conform prevederilor detaliate la pct.8

 1. Predare materiale pentru expoziție

Panourile sunt diferite în funcție de secțiunea la care se participă. Elementele grafice de identificare ale secțiunii sunt obligatorii, dimensiunea, culoarea și poziția acestora nu se vor modifica.

Fiecare proiect va fi prezentat pe maxim 2 (două) panouri de 700 x 1000 mm, paginate vertical. Panourile vor fi numerotate în ordinea în care se doresc a fi expuse pe simeze.

Fondul panourilor trebuie să rămână alb. Nu se admit culori, sau desene și fotografii (nici chiar semitransparente sau blurate) pe fundal.

Panourile vor respecta paginarea oficială descrisă în anexa 1. Acest lucru constituie o cerință obligatorie pentru înscrierea lucrărilor în expoziție; formatul oficial de paginare va putea fi descărcat de pe www.arhitectura6.ro. – începând cu data de 8 august 2016.

Toate materialele se vor preda exclusiv în format digital* în următoarele variante:

 1. o arhivă (.rar, .zip etc.) printr-un sistem de trimitere prin Internet (www.wetransfer.com, www.wesendit.com etc.) pe adresa de e-mail a concursului: arhitectura6@gmail.com
 2. un CD/DVD adus direct la sediile filialelor teritoriale OAR Bv-Cv-Hr, OAR Sb-Vl sau OAR Ms, cu menționarea pe plic ”Pentru Premiile Arhitectura.6 – 2016” la următoarele adrese:

Șirul Beethoven, nr.1, Brașov

Str. Mitropoliei, nr.17, parter, Sibiu

Str. Tineretului, nr. 2, Târgu Mureș

Participanții sunt rugați să anunțe expedierea materialelor prin e-mail la adresa menționată mai sus. Se va întocmi o evidență a trimiterilor și se vor verifica eventualele probleme de expediere.

Termenul limită de recepție, fără excepție, este 26 august 2016, ora 16:00, pentru materialele trimise prin e-mail și pentru cele depuse la sediul Ordinului.

* Panourile lucrărilor participante în concurs vor fi listate de către o firmă specializată. OAR nu își asumă nici o responsabilitate pentru calitatea printurilor.

Arhiva/CD-ul/DVD-ul va cuprinde fără excepție:

 • Un director numit PANOURI EXPOZIȚIE cu imaginea panourilor pentru expoziție – format TIFF sau JPG, paginare portret, 70x100cm, la 300 dpi.
 • Un director numit WEB cu imaginea panourilor pentru expoziție – format .TIFF sau .JPG, la 72 dpi, rezoluție 1200 px pe latura scurtă pentru postarea lor pe diferite site-uri.
 • Un director numit ALBUM cu:

-imagini ale proiectului – foto la 300 dpi, format .TIFF sau .JPG

-un scurt text de prezentare a proiectului, cu date tehnice (.DOC sau .DOCX), max. 2500 caractere.

-planuri, secțiuni, fațade, schițe – format .PDF

-un scurt text cu creditele proiectului: autori, coautori, colaboratori, specialiști, adresa obiectivului, date economice minimale etc.

NOTĂ: Pentru a fi înscrise în Expoziția – Concurs Arhitectura.6 toate lucrările trebuie să respecte condițiile tehnice necesare menționate mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător tipăririi și postării pe site va conduce la excluderea lucrării din expoziție și din concurs și de-asemenea va conduce la excluderea lucrării atât din albumul tipărit al bienalei cât și de pe site.

 1. Calendar
 • Lansarea concursului Premiile Arhitectura.6

19 iulie

 • Termen predare preselecție

8 august ora 20:00

 • Anunțarea proiectelor selecționate

15 august

 • Termen predare panouri finale în format electronic

26 august ora 16:00

 • Jurizare

2 septembrie

 • Vernisajul expoziției la Tg. Mureș și anunțarea premiilor

3 septembrie

 • Perioadă expoziție – Concurs Arhitectura.6 – Tg. Mureș

3-8 septembrie

 • Perioadă expoziție – Concurs Arhitectura.6 – Brașov, Sibiu, Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe, Rm. Vâlcea, Reghin, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni

câte o săptâmână, consecutiv

 1. Juriu

Juriul este unic pentru toate secțiunile Premiilor Arhitectura.6 și este alcătuit dintr-un număr de 4 arhitecți și un membru care nu este arhitect. În afară de cei 5 membri titulari juriul este completat cu un membru supleant.

Juriul își va vota președintele din cadrul celor 5 membri ai juriului.

Juriul beneficiază de ajutorul unui secretar, fără drept de vot, care întocmește procesele verbale semnate de toți membri juriului.

Membrii juriului, rudele de gradul I ale acestora, asociații și angajații nu pot participa cu lucrări în cadrul concursului.

Componența juriului:

 •  arh. Șerban Sturdza (PRODID) – membru titular
 • arh. Oana Simionescu (FOR) – membru titular
 • arh. Tiberiu Bucșa (SKBD) – membru titular
 • arh. Andrei Șerbescu (ADNBA) – membru titular
 • jurnalist Andrei Popov, RRI – membru titular
 •  arh. Alex Axinte (studioBASAR) – membru supleant
 1. Jurizare și premiere

Lucrările prezentate în expoziție vor fi supuse unui proces de jurizare exercitat de către un juriu format din 5 membri (conform componenței  prezentate la capitolul 10. Juriul) și un membru supleant (arhitect). Juriul își va vota președintele din cadrul celor 5 membri ai juriului.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda premii și/sau nominalizări la oricare dintre secțiuni dacă lucrările prezentate la o secțiune sunt mai puține de 3 sau dacă juriul consideră că există alte motive bine întemeiate (aceste motive vor fi prezentate și argumentate în cadrul raportului de jurizare).

Fondul de premii neconsumat pentru secțiunile cu prea puține proiecte va fi redistribuit în mod egal pentru premiile acordate de către juriu.

Numărul nominalizărilor acordate pentru fiecare secțiune va decis de către juriu.

Din cadrul nominalizărilor selectate juriul va alege Premiul Secțiunii respective.

Hotărârile juriului nu pot face obiectul nici unor contestații.

Anunțarea și acordarea premiilor se face în cadrul galei de premiere cu ocazia vernisajului expoziției de la Târgu Mureș.

De comun acord cu organizatorii, sponsorii pot institui premii speciale care se acordă de același juriu în cadrul aceleiași sesiuni de premiere.

 1. Criterii de apreciere. Promovarea unei arhitecturi responsabile
 • integrarea în context / stabilirea unui raport critic cu contextul
 • coerenţa conceptului / calitatea spațială și funcțională
 • originalitatea soluției / inovația soluției
 • sustenabilitatea soluției
 • gradul de responsabilitate (economică, socială, culturală) a soluției

Juriul își rezervă dreptul de a completa lista de criterii de apreciere și să propună ierarhizarea importanței criteriilor enumerate. Aceste aprecieri vor face parte din raportul de jurizare.

 1. Arhivare, drepturi de autor și de publicare

Condiția de participare la expoziția – concurs înseamnă obligativitatea din partea participanților de cedare, cu titlu gratuit și numai pentru evenimentele din cadrul evenimentului „Arhitectura.6”, către organizatori a dreptului de a publica/prezenta pe site/site-urile dedicate evenimentului și/sau site-urile filialelor organizatoare și/sau site-urilor de promovare a evenimentului precum și într-o publicație dedicată sau în revistele partenere media a lucrării. În acest sens, toți participanții trebuie să regleze în avans orice fel de probleme de copyright al imaginilor și al altor materiale utilizate, organizatorii neputând fi făcuți răspunzători de eventualele probleme în acest sens.

 1. Date de contact

OAR – Filiala Braşov-Covasna-Harghita

 • Adresă: Șirul Beethoven, nr.1, 500123 Brașov
 • Telefon: +40 268 47 14 38; Fax: +40 268 51 19 00
 • E-mail: secretariat@oar-bvcvhr.ro; Web: www.oar-bv-cv-hr.ro

OAR – Filiala Sibiu-Vâlcea

OAR – Filiala Mureș

 • Adresă: Str. Aurel Filimon, nr.19/A, cam. 607, Târgu Mureș
 • Telefon/Fax: +40 265 26 69 08 / +40 265 26 44 35
 • E-mail: oarmures@gmail.com; Web: www.oar-mures.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.